Cách ghi lại màn hình máy Mac của bạn

Cách ghi lại màn hình máy Mac của bạn

01/09/2020 - Anh Đào

Nếu việc chụp ảnh màn hình không đủ để truyền tải những nội dung mà bạn muốn chia sẻ, hãy thử chuyển sang công cụ ghi lại màn hình trên máy Mac được tích hợp sẵn nhé. iệc ghi lại màn hình sẽ hữu ích trong nhiều trường hợp như bạn đang cố gắng gửi hỗ trợ kỹ thuật cho lỗi mà máy Mac của bạn đang...

Giỏ hàng